Dziś imieniny: Alana Kaliksta Jutro: Teresy Jadwigi

Stowarzyszenie ZMW od początku swojego istnienia zrealizowało wiele projektów. Istotnym ogniwem są osoby działające społecznie, pomysłodawcy oraz przede wszystkim młodzież która działa!


 

Projekty realizowane w 2019 roku:

„Uwolnij książkę na wsi – BOOKcrossing!” – Fundacja Tesco (w ramach programu „Decydujesz – pomagamy”
Kwota dofinansowania: 3000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.10.2019 r.
Działania w ramach projektu: postawienie budek bookcrossingowych na placach zabaw w Lasocicach, Przybyszewie oraz w Ogrodach, organizacja happeningu promującego czytelnictwo.

„Nasze wspólne dziedzictwo” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!”)
Kwota dofinansowania: 7000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 30.09.2019 r.
Działania w ramach projektu: spotkania z mieszkańcami, renowacja – odmalowanie figur św. Jana Nepomucena, Matki Bożej oraz kapliczki w Ogrodach wraz z postawieniem tabliczek z historią poszczególnych miejsc.

„Odkryj skarb – co kryją wsie?” – Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 2000 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.10.2019 r.
Działania w ramach projektu: Warsztaty dla lokalnej społeczności i tworzenie questów, zorganizowanie Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

„COOlturalne i aktywne – Babki na maksa!”– Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 2500 zł
Okres realizacji: 01.08.2019 – 15.12.2019 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty kulinarne, wyjazd do teatru do Leszna, wydanie broszury z przepisami kulinarnymi.

„(Na)kręcone wsie” – Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinansowania: 22 000 zł
Okres realizacji: 01.05.2019 – 31.08.2019 r.
Działania w ramach projektu: warsztaty ze sztuk wizualnych (dziennikarskie, fotograficzne, filmowe), gminny konkurs fotograficzny, letnie objazdowe kina plenerowe, wizyta studyjna w Łodzi, nagrywanie filmu o dziedzictwie kulturowym gminy Święciechowa, ognisko podsumowujące.

„COOLturalny senior” – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu)
Kwota dofinansowania: 20 000 zł
Okres realizacji: 01.06.2019 – 30.11.2019 r.
Działania w ramach projektu: tematyczne spotkania i warsztaty m.in. z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym, kosmetyczką; przygotowanie wspólnej międzypokoleniowej inicjatywy, wyjazd do teatru do Wrocławia.
Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare.

„Orientuj się 2019” – Powiat Leszczyński
Kwota dofinansowania: 700 zł
Okres realizacji: 01.07.2019 – 31.08.2019 r.
Działania w ramach projektu: zorganizowanie wydarzenia „Orientuj się 2019”; spotkania zespołu wolontariuszy.

„Mali Inżynierowie Gminy Święciechowa” – Fundacja Tesco (w ramach programu „Decydujesz – pomagamy”
Kwota dofinansowania: 3000 zł
Okres realizacji: 01.05.2019 – 30.06.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja warsztatów robotyki LEGO dla dzieci w Lasocicach, Krzycku Małym, Strzyżewicach, Trzebinach oraz w Długiem Starem.

„Pogoń za zającem 2019” – Gmina Święciechowa
Kwota dofinansowania: 680 zł
Okres realizacji: 01.04.2019 – 02.05.2019 r.
Działania w ramach projektu: organizacja wydarzenia „Pogoń za zającem 2019” – poszukiwania wielkanocnego zajączka dla dzieci.

„Od kreatywności do aktywności” – Fundacja Orlen Dar Serca (w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”)
Kwota dofinansowania: 5000 zł
Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.03.2019 r.
Działania w ramach projektu: cykliczne warsztaty w Kuźni marzeń m.in. mydlarskie, modelowanie balonów, recyklingowe, eksperymenty, papiernicze, artystyczne, robienia biżuterii; popołudnia z grami planszowymi.

 


Projekty zrealizowane w 2018 roku: