Dziś imieniny: Slawy Jakuba Jutro: Klaudii Kajetana

v sesjaW dniu dzisiejszym (22.01.2019) odbyła się V sesja Rady Gminy Święciechowa – była to pierwsza sesja w tym roku. Dzień prędzej (w poniedziałek) uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Dzisiejsza sesja była dla mnie bardzo wyjątkowa ze względu na to, iż Radni Gminy wybrali mnie Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, ale także i nowe wyzwanie - a jak wiecie, ja nowe wyzwania bardzo lubię. Bardzo dziękuję, za to że Przewodniczący Rady zgłosił moją kandydaturę, którą następnie Radni Gminy w drodze tajnego głosowania poparli. Deklaruję pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święciechowa jak najlepiej tylko będę mógł.
 
 
Podczas sesji zostały dziś także uchwalone następujące uchwały, za którymi głosowałem „na tak”:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
- w sprawie przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Święciechowa oraz planów pracy Komisji na rok 2019,
- w sprawie wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich. Uchwała określała m.in. terminy zebrań wiejskich, podczas których wybierzemy nowych sołtysów.. tak więc w Lasocicach nowego sołtysa i radę sołecką będziemy wybierali 28 lutego o godz. 19 w Sali wiejskiej w Lasocicach, zaś w Przybyszewie 6 marca o godz. 19 w Sali wiejskiej w Przybyszewie. Rada sołecka w Lasocicach będzie liczyła 5 osób, zaś w Przybyszewie 4. Warto te daty już dziś sobie zapisać, by przyjść i aktywnie uczestniczyć w ten sposób w wyborze sołtysów na kolejną czteroletnią kadencję.

- w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia ,, Organizacja Turystyczna Leszno – Region’’. Uchwaliliśmy tutaj, iż przedstawicielem będzie Pan Wójt Marek Lorych, zaś zastępcą Radna Longina Raburska.
- w sprawie przyjęcia ,, Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2032”,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,
- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa. Będzie nowa ulica – ul. Dębowa.
- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Lasocice. Mamy zatem nową ulicę w naszej miejscowości.. o nazwie ul. Mleczarska! Gdzie się znajduje ta ulica? Ulica jest równoległą do drogi krajowej nr. 12, a prostopadłą do ul. Wschodniej w Lasocicach.
- w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia ,, Rowerowa S5’’i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Święciechowa.
 
W ramach wolnych głosów i wniosków na prośbę mieszkańców ul. Okrężnej z Lasocic poruszyłem temat stanu tej drogi, a w szczególności zakrętu. Otrzymałem zapewnienie ze strony Pana Wójta, że gdy droga będzie równana zostanie na nią zwrócona szczególna ostrożność by nie wydobywać z niej kamieni, które niejednokrotnie powodowały już przebicia opon, zaś zakręt zostanie wyrównany i wyprofilowany, tak by gdy spadnie deszcz nie był zalany, jak to się dzieje dotychczas.
 
Podczas sesji został także poruszony temat ścieżki rowerowej z Leszna do Lasocic i z Lasocic do Długich Starych (o to zapytała Radna Anna Urbańska). Na początku roku Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu z GDDKiA, która poinformowała.. że inwestycja ścieżki rowerowej z Lasocic do Leszna w 2019 roku nie jest planowana! Z pewnością tego tematu tak nie zostawię – będziemy działać i walczyć o to, by ścieżka powstała!
 
W okresie pomiędzy sesjami złożyłem także interpelację nt. odśnieżania dróg powiatowych w Lasocicach i Przybyszewie. Z moją interpelacją i odpowiedzią ze strony Wójta można zapoznać się TUTAJ.
 
W poniedziałek 14 stycznia uczestniczyłem w sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa na którą zostałem zaproszony. Wyraziłem chęć współpracy z MRG oraz zaproponowałem im różne kierunku formy współpracy, jakie chciałbym z nimi podjąć i co zrealizować jako Radny Gminy. Razem możemy więcej – będziemy działać!
 
Natomiast we wtorek 15 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu Radnych Gminy z Firmą Tergo Power, którzy przedstawili koncepcję i plany inwestycji – elektrowni opalanej słomą, którą chcą zlokalizować w Święciechowie.

Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa
Radny Gminy
Mikołaj Kostaniak