Dziś imieniny: Wincentego Wodzislawa Jutro: Czeslawa Fryderyka

solZnamy już terminy wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Święciechowa! Podczas V Sesji Rady Gminy 22 stycznia br. Radni podjęli uchwałę wyznaczającą terminy zebrań wiejskich w poszczególnych miejscowościach.

W Lasocicach nowego sołtysa i radę sołecką będziemy wybierali 28 lutego o godz. 19 w Sali wiejskiej w Lasocicach, zaś w Przybyszewie 6 marca o godz. 19 w Sali wiejskiej w Przybyszewie.

Rada sołecka w Lasocicach będzie liczyła 5 osób, zaś w Przybyszewie 4. Warto te daty już dziś sobie zapisać, by przyjść i aktywnie uczestniczyć w ten sposób w wyborze sołtysów na kolejną czteroletnią kadencję.