Dziś imieniny: Emila Erwina Jutro: Wincentego Wodzislawa

Sołtys wsi Przybyszewo zaprasza na
Zebranie wiejskie w dniu 18.02.2019 roku o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej.

Tematy zebrania:
1. Zebranie zwołuje sołtys wsi na wniosek grupy inicjatywnej mieszkańców ul. Leśnej w Przybyszewie w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2019.
2. Przedstawiciel firmy INEA  przedłoży propozycję budowy światłowodu w wsi Przybyszewo.
 
Sołtys wsi prosi mieszkańców o liczny udział w zebraniu.
Sołtys Urszula Dolacińska