Dziś imieniny: Filipa Pauliny Jutro: Augustyna Juliana

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt "Cyfrowa Wielkopolska" dofinansowany z Funduszy Europejskich. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadeklarował udział w projekcie. Projekt "Cyfrowa Wielkopolska" skierowany jest do osób w wieku 65 lat i powyżej zamieszkałych na terenie Gminy Święciechowa. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych. W ramach projektu nastąpi zapoznanie odbiorców z funkcjonalnymi narzędziami oraz utrwalenie potrzeby rozwijania ich umiejętności cyfrowych w kontekście codziennego życia.

W ramach projektu oferuje się:

- bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych,
- praktyczne umiejętności obsługi; komputera, telefonu, internetu,
- grupowe działania animacyjne,
- certyfikat udziału w szkoleniu
- TABLET NA WŁASNOŚĆ
- brak testów i egzaminów

Szkolenia grupowe na poziomie podstawowym obejmują 15 szkoleń tematycznych (średnio po 4 h dziennie). Kurs obejmować będzie 60 godzin kursu komputerowego dla każdej z grup oraz 24 godzin animacji (część praktyczna podczas, której uczestnicy korzystają z tabletów).

Na terenie gminy Święciechowa planowane jest dla grupy 30 osób. Będą utworzone 3 grupy po 10 osób.

Zgłoszenia można kierować do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6, tel. 65 533 07 32, 65 533 00 32, 519 687 828.