Dziś imieniny: Dominika Jana Jutro: Marii Oswalda

Po wielu latach starań dotyczących rozbudowy sieci gazowej w miejscowości Lasocice , Przybyszewo otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od Polskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu, iż budowa sieci gazowej w Przybyszewie, Lasocicach oraz Ogrodach zostanie wprowadzona do planu inwestycyjnego spółki. W celu realizacji przedsięwzięcia zakłada się wykonanie około 22 km sieci gazowej średniego ciśnienia. Z uwagi na długość sieci, zadanie zostanie wykonane w dwóch etapach:

- Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej, której realizacja przewidziana jest na lata 2019 - 2021,

- Etap II - budowa sieci gazowej, której realizacja przewidziana jest na lata 2021-2023.

Budowa przyłączy będzie realizowana po zakończeniu II etapu do tych klientów, którzy złożą wniosek o przyłączenie się do sieci gazowej i podpiszą stosowną umowę.

Mapka - TUTAJ.

Źródło: www.swieciechowa.pl