Dziś imieniny: Alana Kaliksta Jutro: Teresy Jadwigi

ŚwięciechowaW ramach współpracy Gmin Partnerskich każdego roku organizowana jest wymiana młodzieży.

W tym roku spotkanie odbędzie się we Francji w terminie od 22.08 – 31.08.2019 r. Młodzież w wieku 13-18 lat zainteresowaną wyjazdem prosimy o kontakt w Urzędzie Gminy, Ułańska 4, sekretariat lub telefonicznie 655 333 510.

Osoba do kontaktu: Sandra Sztor

Aplikacje należy składać najpóźniej do dnia 19 lipca 2019 r. do godz. 15:00

W wyjeździe uczestniczyć będzie 6 wybranych osób, natomiast o wyborze decydować będzie świadectwo ukończenia szkoły oraz zaangażowanie w życie szkoły oraz Gminy.

Informacja ze strony www.swieciechowa.pl