Dziś imieniny: Anieli Jutro: Jakuba Justyna

gazlogoJak dzisiaj się dowiedzieliśmy termin gazyfikacji miejscowości Lasocic, Przybyszewa i Ogrodów ulegnie zmianie i Polska Spółka Gazownicza nie wskauzje konkretnej daty. Odpowiedź na to znajdujemy w informacji Polskiej Spółki Gazownicznej z dnia 28.04.2020 r. Informację przekazujemy zatem mieszkańcom:

"doprowadzenie sieci gazowej do miejscowości Lasocice, Przybyszewo i Ogrody - dla tego zadania zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, które z uwagi na wysokość kwot od oferentów, znacząco przekraczających założone poziomy zainwestowania, zostało unieważnione. Nadmieniamy również, iż przekroczenie wartości zadania ma bezpośrednie przełożenie na brak efektywności ekonomicznej zadania. W związku z powyższym PSG w najbliższym czasie planuje ponowić wszczęcie postępowania przetargowego dotyczącego wyłonienia wykonawcy dokumentacji przetargowej. Reasumując termin wykonania zadania ulegnie przesunięciu, jednak z wiadomych względów na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie dokładnie określić tej daty"