Dziś imieniny: Jana Wiktora Jutro: Heleny Wieslawy

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społecznego, kulturowego, gospodarczego rozwoju wsi Przybyszewo, Lasocice i Ogrody oraz Gminy Święciechowa, jej promocja oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności:

 • Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
 • Realizacja interesów dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
 • Działalność dobroczynna i charytatywno- opiekuńcza;
 • Promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowania inicjatywy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu;
 • Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi;
 • Promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji;
 • Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej;
 • Organizacja działań w zakresie oświaty i wychowania;
 • Organizacja działań w zakresie kultury i sztuki;
 • Organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej;
 • Organizacja działań w zakresie ochrony środowiska;
 • Promocja wolontariatu.