Dziś imieniny: Blazeja Saturnina Jutro: Maury

Konkurs BJWeź udział w konkursie i razem ze swoją rodziną wykonaj pracę plastyczną pn. "Jak spędzam czas z rodziną?". Dla zwycięzców rodzinne gry planszowe! Za Waszymi pracami czekamy do 2 września. Szczegóły na temat konkursu poniżej.

 

Uwaga! Czas zgłaszania swoich prac konkursowych został wydłużony do 11 września włącznie!

 

Regulamin Konkursu plastycznego „Jak spędzam czas z rodziną?”

I. Organizator:
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie ZMW.
2. Realizatorem Konkursu są wolontariuszki: Joanna Skorupińska i Bianka Frąckowiak biorące udział w projekcie, o którym mowa w punkcie I.3.
3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Młodzieżowe Wulkany Partycypacji” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

II. Celem konkursu jest:
1. Promowanie wśród rodzin aktywnego spędzania czasu wolnego.
2. Rozwijanie zainteresowań i pasji manualnych wśród rodziców oraz dzieci.

III. Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do rodzin z dziećmi.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice i w dowolnym formacie.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Prace konkursowe powinny być związane z tematem pn. „Jak spędzam czas z rodziną?”
5. Każda rodzinna może stworzyć jedną pracę.
6. Prace plastyczne powinny być podpisane na odwrocie pracy lub w widocznym miejscu i zawierać imię, nazwisko rodziców oraz dzieci.
7. Prace plastyczne wraz ze zgodą (stanowiącą załącznik do regulaminu) prosimy przynosić na zajęcia „Rodzinne środy w Kuźni Marzeń”.
8. Termin przynoszenia prac do 2 września 2020r. włącznie do świetlicy Kuźnia marzeń w Lasocicach (ul. Kościelna 44, 64-100 Lasocice) lub można nadesłać pocztą na adres wskazany po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem tel. 534483311 (Joanna), 782337794 (Bianka).
9. Ogłoszenie wyników konkursu: 09.09.2020 r. na zajęciach „Rodzinne środy w Kuźni Marzeń” oraz na fanpage na Facebooku Stowarzyszenia ZMW.
10. Wszystkie pracę będzie można obejrzeć w Kuźni Marzeń oraz na fanpage na Facebooku Młodzieżowych Wulkanów Partycypacji.

IV. Kapituła Konkursu i nagrody
1. W konkursie jako laureaci zostaną wybrali autorzy dwóch prac plastycznych - jedna przez internautów, druga zaś przez Kapitułę Konkursu.
2.Pierwszy laureat zostanie wyłoniony poprzez głosowanie internautów. Głosowanie odbywać się będzie od 4.09.2020 do 7.09.2020 do godz. 19:00 w albumie zamieszczonych zdjęć na fanpage Młodzieżowych Wulkanów Partycypacji. Wygrywa praca plastyczna, której zdjęcie zdobędzie najwięcej pozytywnych reakcji zsumowanych razem ze sobą („Lubię to”, „Super” lub „Wow”).
3.Drugi laureat zostanie wyłoniony przez Kapitułę Konkursu powołaną przez organizatora. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie ulega podważeniu.
4. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac plastycznych:
a. wpisanie się w tematykę konkursu,
b. pomysłowość,
c. oryginalność,
d. estetyka wykonania pracy.
5. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe – gry planszowe dla swojej rodziny.

V. Uwagi końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały przez wymienione osoby.
3. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
5. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
6. Regulamin Konkursu umieszczony jest na stronie internetowej www.przybyszewo.pl.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu lub dokonania zmian w regulaminie informując o tym na stronach internetowych www.przybyszewo.pl .
8. Wszelkie pytania dotyczące konkursu plastycznego należy kierować poprzez SMS na numery telefonów: 534483311 (Joanna), 782337794 (Bianka).

ZAŁĄCZNIK (Zgoda uczestnika konkursu) - TUTAJ.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Młodzieżowe Wulkany Partycypacji” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020