Dziś imieniny: Cecyliana Bernadety Jutro: Roberta Rudolfa

logo mrgDobiegła końca kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. W związku z tym zostały ogłoszone wybory! Zachęcamy młodzież z gminy Święciechowa do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz do zgłaszania swoich kandydatur. Warto - polecamy!

Aby zostać młodzieżowym radnym należy spełniać następujące wymagania:
- trzeba mieć od 13 do 20 lat,
- być zameldowanym na terenie Gminy Święciechowa (stale lub czasowo),
- nie być zawieszonym w prawach ucznia i nie być karanym za przestępstwo wyrokiem sądowym,
- zgłosić się do urzędu gminy między 21 a 25 września jako kandydat na radnego (za Twoją zgodą może to zrobić ktoś inny, kto spełnia ww. warunki).

Wybory odbędą się 5 października 2020 r. (godz. 8.oo – 18.oo) i od 6 do 9 października 2020 r. (godz. 7.oo – 15.oo) w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, przy ul Rynek 14a.

WAŻNE – NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ ZE SOBĄ LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ!

W celu przeprowadzenia wyborów zostanie powołana komisja wyborcza. Młodzież zainteresowana nieodpłatną pracą w takiej komisji może się zgłaszać do urzędu gminy w terminie od 14 do 17 września. Kandydaci mogą też zgłaszać mężów zaufania od 21 września do 2 października.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Młodzieżowej Rady określone zostały w statucie, który jest dostępny na stronie www.bip.swieciechowa.pl w zakładce „Młodzieżowa Rada Gminy”.

Młodzieżowa Rada Gminy to organ konsultacyjny. Jako młodzieżowy radny możesz podejmować różne tematy związane z życiem młodzieży i nie tylko w naszej gminie. A co najważniejsze współdecydujesz o tych sprawach. Jesteś przecież przedstawicielem, „głosem” swojego młodzieżowego środowiska. Dzięki pracy w młodzieżowej radzie kształtujesz kompetencje obywatelskie i uczysz się podejmowania ważnych decyzji dla mieszkańców. Masz także okazje do działania na rzecz innych poprzez wolontariat i różne akcje charytatywne. Zachęcamy do startu w wyborach i do głosowania.

Kalendarz wyborczy:
- od 14 do 17 września 2020 r. (do godz. 14.oo) -zgłaszanie się osób posiadające bierne i czynne prawo wyborcze jako kandydaci na członków komisji wyborczej.
- do 17 września 2020 r.- powołanie przez wójta komisji wyborczej.
- od 21 do 25 września 2020 r. - zgłaszanie kandydatów na radnych .
- od 21 września do 2 października 2020 r. - zgłaszanie mężów zaufania
- 5 października 2020 r. (godz. 8.oo – 18.oo) i od 6 do 9 października 2020 r. (godz. 7.oo – 15.oo) -głosowanie w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14 a.
- ewentualnie 15 października 2020 r. (godz. 7.oo – 15.oo) - głosowanie w drugiej turze w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14 a

Informacja ze strony www.swieciechowa.pl