Dziś imieniny: Fabiana Sebastiana Jutro: Agnieszki Jaroslawa

logo mrgDobiega końca II kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.. w związku z tym nadszedł czas na wybory! Zachęcamy do kandydowania! Z Przybyszewa młodzież wybierze jednego radnego, zaś z Lasocic dwóch. Do kiedy i gdzie należy się zgłosić? Kiedy odbędzie się głosowanie? Co robi młodzieżowy radny?
 
Aby zostać młodzieżowym radnym należy spełniać następujące wymagania:
- trzeba mieć od 13 do 20 lat,
- być zameldowanym na terenie Gminy Święciechowa (stale lub czasowo),
- nie być zawieszonym w prawach ucznia i nie być karanym za przestępstwo wyrokiem sądowym,
- zgłosić się do urzędu gminy między 17 a 21 września jako kandydat na radnego (za Twoją zgodą może to zrobić ktoś inny, kto spełnia ww. warunki).
 
Wybory odbędą się 1 października 2018 r. (godz. 8.oo – 18.oo) i od 2 do 5 października 2018 r. (godz. 7.oo – 15.oo) w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, przy ul Rynek 14a. WAŻNE – NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ ZE SOBĄ LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ!
 
Wybierani są  radni w Święciechowie – pięciu, w Długich Starych i w Lasocicach -  po dwóch, w Przybyszewie, w Krzycku Małym, w Gołanicach – po jednym, w Długich Nowych i Trzebinach – jednego , w Piotrowicach i Niechłodzie – jednego oraz w Strzyżewicach, Henrykowie i Książęcym Lesie – jednego.
 
W celu przeprowadzenia wyborów zostanie powołana komisja wyborcza. Młodzież zainteresowana nieodpłatną pracą w takiej komisji może się zgłaszać do urzędu gminy w terminie od 10 do 14 września. Kandydaci mogą też zgłaszać mężów zaufania do 28 września.
Szczegóły dotyczące funkcjonowania Młodzieżowej Rady określone zostały w statucie, który jest dostępny na stronie www.bip.swieciechowa.pl w zakładce „Młodzieżowa Rada Gminy”.
 
Młodzieżowa Rada Gminy to organ konsultacyjny. Jako młodzieżowy radny możesz podejmować różne tematy związane z życiem młodzieży i nie tylko w naszej gminie. A co najważniejsze współdecydujesz o tych sprawach. Jesteś przecież przedstawicielem, „głosem” swojego młodzieżowego środowiska. Dzięki pracy w młodzieżowej radzie kształtujesz kompetencje obywatelskie i uczysz się podejmowania ważnych decyzji dla mieszkańców. Masz także okazje do działania na rzecz innych poprzez wolontariat i różne akcje charytatywne.
 
Zachęcamy do startu w wyborach i do głosowania.
Kalendarz wyborczy:
- od 10 do 14 września 2018 r. (do godz. 14.oo) -zgłaszanie się osób posiadające bierne i czynne prawo wyborcze jako kandydaci na członków komisji wyborczej.
- do 14 września 2018 r.- powołanie przez wójta komisji wyborczej.
- od 17 do 21 września 2018 r. - zgłaszanie kandydatów na radnych .
- od 17 do 28 września 2018 r. - zgłaszanie mężów zaufania
- 1 października 2018 r. (godz. 8.oo – 18.oo) i od 2 do 5 października 2018 r. (godz. 7.oo – 15.oo) -głosowanie w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14 a.
- ewentualnie 11 października  2018 r. (godz. 7.oo – 15.oo) - głosowanie w drugiej turze w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14 a.
 
Źródło: www.swieciechowa.pl