Dziś imieniny: Fabiana Sebastiana Jutro: Agnieszki Jaroslawa

konkurs plastycznySerdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w KONKURSIE plastycznym "Moja Niepodległa Ojczyzna". Dla laureatów konkursu czekają ciekawe nagrody rzeczowe!

Poniżej znajduje się regulamin Konkursu. Spieszcie się, bo czasu nie zostało wiele! Za Waszymi pracami plastycznymi czekamy do 2 października do godz. 12:00. Wyniki natomiast ogłosimy podczas Pikniku Historycznego - Wspólnie dla Niepodległej 7 października 2018 r.

Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
„Moja Niepodległa Ojczyzna”


1.      Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „ZMW”.

2.      Konkurs rozpoczyna się ogłoszeniem 21.09.2018 r., nabór prac będzie trwał do 2.10.2018 r., zaś wyłonienie zwycięzców nastąpi 7.10.2018 r.
3.      Temat prac konkursowych brzmi: „Moja Niepodległa Ojczyzna”.
4.      W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku do lat 18, bez względu na miejsce zamieszkania.
5.      Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły w Lasocicach lub u Pani Agnieszki Pawełczyk (ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice) do dnia 2.10.2018 r. do godz. 12:00.
6.      Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice na kartce w formacie A4.
7.      Każda praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, datą urodzenia autora oraz telefonem kontaktowym. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
8.      Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
9.      Każda z osób może przekazać tylko jedną pracę.
10.  W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
11.  Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
12.  Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
13.  Jury w liczbie 5 osób powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
14.  Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
15.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Pikniku Historycznego – Wspólnie dla Niepodległej w dniu 7 października 2018 r. w Lasocicach. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.przybyszewo.pl .
16.  Laureaci konkursu (miejsca I, II i III) otrzymają nagrody rzeczowe oraz wyróżnienie.
17.  Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
18.  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas Pikniku Historycznego Wspólnie dla Niepodległej oraz opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych www.przybyszewo.pl .
19.  Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
20.  Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
21.  Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.przybyszewo.pl .
22.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu; odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
23.  Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do organizatorów - Zarządu Stowarzyszenia „ZMW” mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 516 246 364.
24.  Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Piknik Historyczny – Wspólnie dla Niepodległej”. Zadanie to jest dofinansowane w ramach Konkursu Wspólne Dziedzictwo – Wspólna sprawa organizowanego przez Fundację Zamek Dybów i Gród Nieszawa dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.