Dziś imieniny: Filipa Pauliny Jutro: Augustyna Juliana

 

 II sesjaZa nami kolejna sesja.. a właściwie cały dzień pracy. We wtorek 4.12.2018 odbyło się pierwsze posiedzenie wszystkich komisji stałych oraz odbyła się II sesja Rady Gminy Święciechowa. To o czym między innymi dyskutowali Radni.. przeczytacie poniżej.

W godzinach przedpołudniowych odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Gminy, podczas których Radni wybrali Przewodniczących poszczególnych Komisji. Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został Jerzy Kołodziej, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska został Dawid Nowaczyk, zaś Przewodniczącą Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej została Longina Raburska. Ja natomiast będę członkiem dwóch komisji: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej. Następnie Radni wypowiadali się i opiniowali poszczególne punkty i uchwały porządku obrad na II sesję.

Po krótkiej przerwie o godz. 13 odbyła się II sesja Rady Gminy Święciechowa. Porządek obrad wyczerpał się dość szybko, ze względu na fakt, iż poszczególne uchwały były dość szczegółowo omawiane podczas komisji.

Podjęliśmy uchwały, które były przez Radnych głosowane jednogłośnie „za”:
 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 - 2023,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018,
3) w sprawie zmiany statutu Gminy Święciechowa,
4) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr XLIV/342/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice, gmina Święciechowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/115/2004 z dnia 13.10.2004 w granicach określonych na załączniku graficznym,
5) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr XVII127/2000 z dnia 17 listopada 2000 r.
6) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gołanice,
7) zmieniająca Uchwałę nr VIII/67/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w Święciechowie.W ramach wolnych głosów i wniosków zaproponowałem Radnym Gminy, byśmy jako Radni Gminy przygotowali paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin w ramach Programu Szlachetna Paczka. W rozmowach już po sesji wszyscy Radni wyrazili taką chęć, i taka paczka została przygotowana.Całą nagraną sesję można obejrzeć tutaj.