Dziś imieniny: Szymona Tadeusza Jutro: Euzebii Wioletty

vi sesjaW dniu wczorajszym (28.02.2019) odbyła się VI sesja Rady Gminy Święciechowa. Dwa dni prędzej (we wtorek 26.02.2019 r.) uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów.
Podczas Komisji Kierownik GOPS Pani Joanna Primel szczegółowo przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Święciechowie oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Podczas Komisji zadawałem pytania na temat funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, działań przez niego podejmowanych oraz ilości zakładanych Niebieskich Kart w naszej gminie.

Podczas sesji zostały uchwalone następujące uchwały, za którymi głosowałem „na tak”:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
- w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,
- w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Krzycko Małe z przeznaczeniem pod drogę,
- w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
- w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Święciechowa, (nowe nazwy dróg w Święciechowie to Jarzębinowa oraz Borówkowa),
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer ewidencyjny gruntu 204 w obrębie Święciechowa, w granicach określonych w załączniku graficznym, (dotyczy to terenu znajdującego się tuż za kościołem w Święciechowie, na którego to miejscu w przyszłości będzie mógł zostać rozbudowany obecny cmentarz),
- w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ap. Piotra i Pawła w Gołanicach (dzięki tej uchwale, zostanie przekazane w formie dotacji celowej 5 tys. zł na prace związane z remontem kruchty kościoła w Gołanicach.


W ramach wolnych głosów i wniosków zostałem poproszony przez Przewodniczącego Rady o odczytanie pisma, które na jego ręce zostało skierowane ws. Zainicjowane akcji budowy ścieżki rowerowej z Leszna przez Lasocice do Długich Starych. Następnie Radni jednogłośnie wyrazili poparcie pod inicjatywą i podpisali pismo poparcia ws. przyspieszenia budowy ścieżki rowerowej na trasie Leszno – Lasocice – Długie Stare

Podczas Komisji złożyłem zapytanie na wniosek mieszkańców ul. Święciechowskiej w Lasocicach (ostatnie trzy domy) w sprawie rowu znajdującego się przed ich posesją i prośbą o położenie kręgów i jego zasypanie. Temat był już poruszany przez tych mieszkańców od kilku lat, niestety bez pozytywnych skutków. Obecnie czekam za odpowiedzią na pismo wójta gminy, który w tej sprawie wystosował do Starostwa Powiatowego.

W okresie pomiędzy sesjami ..
15 lutego zainicjowaliśmy akcję „Rowerem. Leszno – Lasocice – Długie Stare”. Zachęcam do śledzenia naszej akcji na stronie www.przybyszewo.pl oraz na Facebooku – TUTAJ. Zachęcam jednocześnie do podpisania petycji - TUTAJ.

19 lutego uczestniczyłem w V Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. Jednocześnie było to spotkanie, w którym wzięły również udział przedstawiciele Młodzieżowej Rada Miasta Leszna oraz nowopowstałej Młodzieżowej rady Gminy Kościan. Spotkanie było przestrzenią do wymiany ciekawych doświadczeń oraz rozmów na temat podjęcia współpracy.

28 lutego odbyło się również zebranie wiejskie w Lasocicach, w którym również uczestniczyłem. W zebraniu wzięło udział 81 mieszkańców sołectwa Lasocice i Ogrody oraz Wójt Gminy Marek Lorych, Sekretarz Gminy Patryk Tomczak oraz Radny Powiatu Remigiusz Leciejewski. Na samym początku przedstawiciele firmy Tergo Power przybliżyli mieszkańcom temat planowanej przez nich inwestycji budowy elektrowni opalanej na słomę. O godz. 19:30 rozpoczęło się już oficjalnie zebranie wiejskie, którego celem był wybór sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Zostałem zgłoszony do pracy w komisji skrutacyjnej, która odpowiadała za przeprowadzenie głosowania – byłem przewodniczącym komisji. Na sołtysa została zgłoszona tylko jedna kandydatka – Pani Wiesława Małycha, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania (78 głosów – tak, 2 głosy – nie, 1 głos nieważny) została wybrana nowym sołtysem. Na członków Rady Sołeckiej zgłoszono Annę Wasilewską, Marikę Solską, Marcina Pietrzaka, Piotra Samolaka oraz mnie. Taki skład został również potwierdzony w głosowaniu tajnym przez mieszkańców naszego sołectwa. Tak wiec od tego momentu jestem również członkiem Rady Sołeckiej wsi Lasocice i Ogrody.

A w Przybyszewie spotykamy się już.. 6 marca! Do zobaczenia!

Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby zgłosić swoją sprawę, a w której to mógłbym w jakiś sposób pomóc - zapraszam do kontaktu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 516 246 364).

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa
Radny Gminy
Mikołaj Kostaniak