Dziś imieniny: Dominika Jana Jutro: Marii Oswalda

Witam serdecznie Państwa, nazywam się Dariusz Matuszewski i jestem Radnym Gminy Święciechowa z okręgu Przybyszewo. Na zebraniu wiejskim w dniu 18.02.2019r zostałem poproszony o relację z mojej działalności na rzecz naszej wsi i mieszkańców. Chciałbym poinformować, że wszystkie informacje na temat pracy całej Rady Gminy, uchwał, posiedzeń komisji stałych, sesji, projektu budżetu itp. można znaleźć w zakładce BIP na stronie internetowej swieciechowa.pl. Ja natomiast postaram się Państwu przedstawić tylko to, co dotyczyć będzie naszej wsi Przybyszewo.

Na początek kilka podstawowych informacji. Jako radni pracujemy nad projektami uchwał w Komisjach Stałych. W naszej gminie takich Komisji jest pięć, a każdy radny może zasiadać maksymalnie w dwóch. Ja jestem członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

Przed każdą Sesją są posiedzenia Komisji Stałych, na których omawiane i poddane do dyskusji są projekty uchwał. Dlatego też sama Sesja nie trwa zbyt długo, ponieważ wszystkie projekty uchwał omawiane są szczegółowo wcześniej na posiedzeniu Komisji.
Tyle w temacie wstępu. Ponieważ Radny Mikołaj Kostaniak dość szczegółowo opisuje przebieg poszczególnych Sesji i tak jak pisałem wcześniej wszystkie informacje dostępne są na stronie gminy nie będę powielał tego samego po raz trzeci tylko będę podawał Państwu sprawy dotyczące wsi Przybyszewo jakie zgłaszałem podczas Komisji, Sesji, telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy, a do tej pory było ich kilka:
• wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę pobocza wzdłuż całej ulicy Wiejskiej (po stronie gdzie nie ma krawężnika) – Odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych jest pozytywna i realizacja powyższego nastąpić ma do końca I półrocza 2019 roku,
• wniosek o zamontowanie monitoringu przy placu zabaw w Przybyszewie – w trakcie rozpatrywania i sprawdzania możliwości technicznych, na chwilę obecną brak finansów ponieważ to zadanie nie było ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok,
• wniosek o uzupełnienie oświetlenia ulicy Wiejskiej od nr 65 do 73, - przyjęte do realizacji
• równanie dróg gruntowych, - wykonywane na bieżąco
• usunięcie pozostawionego korzenia w chodniku pomiędzy nr 65 a 71 i uzupełnienie chodnika w tym miejscu (ponieważ w 2 ostatnich sesjach nie brali udziału radni powiatowi tą sprawę zgłosiłem bezpośrednio Radnemu Powiatowemu Remigiuszowi Leciejewskiemu, który ujął to zadanie w interpelacji do Zarządu Dróg Powiatowych),
• budowy drogi z inicjatywy lokalnej mieszkańców ul. Leśnej, starałem się wyjaśnić całą sytuację związaną z tą inicjatywą lokalną obecnym radnym na Komisji Budżetu i Finansów, na której Wójt Gminy Marek Lorych zapewniał że jeśli tylko pojawią się oszczędności z innych inwestycji Gmina dołoży brakującą kwotę i w tym roku postaramy się tą ulicę wykonać. Temat ten również poruszyłem na sesji w wolnych głosach i wnioskach, żeby pozostali radni mieli możliwość zapoznania się z tym tematem.
• przypomniałem Wójtowi Gminy Markowi Lorychowi, że obiecał mieszkańcom Przybyszewa zebranie ws. gazyfikacji naszej wsi. Wójt okazał się bardzo dobrze poinformowany w tej sprawie, ponieważ wiedział, że grupa mieszkańców Przybyszewa odwiedziła Polską Spółkę Gazownictwa oddz. w Poznaniu.
• zapytałem Wójta Gminy Marka Lorycha czy Gmina dysponuje odpowiednim personelem i zapleczem technicznym, żeby wyrównać i przygotować boisko przy siedzibie ZMW do tegorocznego sezonu. Otrzymałem odpowiedź, że Gmina w tym roku może nam pomóc w porządkowaniu boiska ale przy zaangażowaniu mieszkańców naszej wsi.
Na koniec chciałem jeszcze napisać jakie inwestycje są planowane w Przybyszewie na rok 2019 i jakie środki na ten cel zostały zarezerwowane w budżecie:
• wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Przylesie – 20000zł
• wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej (inicjatywa lokalna) – 375000zł
• przebudowa ul. Krótkiej – 275000 zł
• budowa oświetlenia drogowego ul. Wiejskiej – 72500zł
• budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowa i Jodłowa - 65900zł
• wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej, Jagodowej – 15000 zł

Jeśli mają Państwo jakieś sprawy do mnie to proszę o kontakt tel. 505876306 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Z poważaniem
Dariusz Matuszewski
Radny Gminy Święciechowa