Dziś imieniny: Szymona Tadeusza Jutro: Euzebii Wioletty

IMG 5929Miesiąc maj niemal za nami, czas więc na krótkie podsumowanie i kilka słów o komisji i sesji..

We wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Święciechowa uczestniczyłem w poniedziałek 27 maja. Podczas komisji szczegółowo omówiliśmy i zaopiniowaliśmy projekty uchwał na wtorkową sesję. To wyjątkowe komisje i sesje, gdyż były sprawozdania z wykonania budżetu, Pan Wójt przedstawił raport o stanie gminy za rok 2018 (prędzej takiego dokumentu nie było, został on wprowadzony wraz z nową kadencją od ostatnich wyborów samorządowych w 2018 roku), zaś Rada Gminy głosowała nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy. Podczas Komisji analizowaliśmy raport o stanie gminy oraz przedstawioną przez Panią Kierownik GOPS ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie. Radnym z Komisji Budżetu i Finansów zostały również przedstawione wnioski w ramach inicjatywy lokalnej złożone przez mieszkańców w 2020 roku. Zapoznaliśmy się z wynikami komisji oceniającej (cieszy fakt, że dwie inwestycje będą zrealizowane w Lasocicach).

Podczas Komisji pytałem m.in. Pana Dyrektora Ośrodka Kultury w Święciechowie odnośnie przedstawianego przez niego sprawozdania za rok 2018 o to skąd i czy w ogóle Ośrodek Kultury stara się pozyskiwać środki zewnętrzne na swoją działalność oraz poprosiłem Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie przedmiotu i uwag i z kontroli, którą przed miesiącem Komisja Rewizyjna przeprowadzała w SOK. Złożyłem również zapytanie odnośnie programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności), gdyż nasza gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 50 tys. zł, pytałem o lokalizację (powstanie w miejscu, gdzie tworzony jest w Święciechowie park). Na prośbę mieszkańców ul. Kolejowej zawnioskowałem, by gmina skierowała kolejne pismo do PKP z prośbą o ścięcie trawy przy przejeździe kolejowym, przez którą to osoby wyjeżdżające z ul. Kolejowej nie widzą czy jakieś auto nadjeżdża z Przybyszewa. Poprosiłem również o skierowanie zapytania o przyszły los budynku PKP oraz o planowanie przywrócenia połączeń kolejowych (ich ilość i częstotliwość). Na zakończenie przedstawiłem Wysokiej Radzie przygotowany przeze mnie (i Radną Edytę Borowczak) projekt Regulaminu planowanej strony na Facebooku Rady Gminy Święciechowa, został on poddany dyskusji oraz zostanie przekazany Radczyni Prawnej w celu analizy. Opinie Radnych Gminy co do utworzenia takiego profilu na Facebooku są różne, to nie pierwsza komisja na której o tym mówimy. Osobiście zależy mi na tym, by praca Radnych była widoczna oraz otwarta i dostępna dla obywateli różnymi metodami (np. właśnie poprzez Facebooka). Mamy w końcu XXI wiek..

Dzień później, 28 maja 2019 r. o godz. 13 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa odbyła się IX Sesja Rady Gminy. Na początku sesji Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. W swoim sprawozdaniu Pan Wójt powiedział także o zakończonym przetargu na budowę ul. Krótkiej w Przybyszewie (do 28 maja do godz. 10 był termin składania ofert). O tą kwestię dopytywał także Radny Dariusz Matuszewski, spłynęło kilka ofert, z których to najkorzystniejsza zostanie wybrana. Pewne jest natomiast to, że są oferty, które mieszczą się w założonej kwocie w budżecie na tą inwestycję.

Podczas sesji zostały uchwalone następujące uchwały, za którymi głosowałem „na tak”:
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa wotum zaufania.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2018.
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2018 rok.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2018,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
- w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,
- w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,
- zmieniająca Uchwałę Nr VII/62/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Krzycko Małe,
- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa (nazwa ulicy - Fiołkowa).

Wszystkie uchwały znajdują się TUTAJ. Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.

W okresie pomiędzy sesjami moje aktywności jako Radnego Gminy wyglądały następująco m.in.:
- 6 maja uczestniczyłem w zebraniu Rady Sołeckiej w Lasocicach
- 7 maja uczestniczyłem w spotkaniu otwartym z Posłem na Sejm RP Janem Dziedziczakiem, podczas którego to wspólnie z Radną Anną Urbańską rozmawialiśmy nt. interwencji w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy DK 12
- 12 maja uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 100-lecia istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocicach
- 17 maja uczestniczyłem w wyjazdowej Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej podczas której odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Długiem Starem, Lasocicach, Święciechowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Przedszkole Samorządowe w Święciechowie. Spotykaliśmy się z dyrekcją szkół i przedszkola, rozmawialiśmy o bieżących potrzebach oraz sprawdzaliśmy jak placówki funkcjonują, by wyciągnąć rekomendacje na przyszłość.
- 19 maja uczestniczyłem w Zawodach pożarniczych w Święciechowie oraz w Rowerówce w Długiem Starem
- 27 maja uczestniczyłem w Posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Święciechowa.

Ponadto w od kwietnia organizuję wspólnie ze Stowarzyszeniem ZMW zajęcia fitness w Sali wiejskiej w Lasocicach. Zachęcam do udziału - w środy o godz. 19 (plakaty umieszczone w internecie oraz w gablotach we wsi). Zajęcia odbywały się w maju i dalej odbywać się będą w czerwcu (5, 12 i 26). Serdecznie zapraszam!

Dziękuję za każde ze spotkań z Państwem, rozmowy oraz zgłaszane problemy, w których interweniuję. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby zgłosić swoją sprawę, a w której to mógłbym w jakiś sposób pomóc - zapraszam do kontaktu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 516 246 364).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa
Radny Gminy
Mikołaj Kostaniak