Dziś imieniny: Szymona Tadeusza Jutro: Euzebii Wioletty

sesja fotoRok powoli dobiega końca.. w grudniu będziemy uchwalać budżet na przyszły rok. Zanim to jednak nastąpi mamy jeszcze listopad. Posiedzenie Komisji Wspólnych odbyło się we wtorek 19 listopada – po raz pierwszy miałem przyjemność poprowadzić to posiedzenie. XIV Sesja Rady Gminy Święciechowa odbyła się w czwartek 21 listopada. Dokładnie rok temu – 21 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja, podczas której Radni złożyli ślubowanie.

Podczas XIV Sesji podjęliśmy uchwały za którymi głosowałem na tak:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Święciechowie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
- zmieniająca uchwałę nr XXII/164/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Święciechowa,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021,
- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
- w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogi,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Przybyszewo gmina Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,
- w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
- w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Święciechowa na rok 2020.

Uchwały znajdują się TUTAJ.

Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.

Dobrą informacją dla organizacji pozarządowych jest fakt, że od 1 stycznia organizacje nie będą płaciły za wynajem sal wiejskich w przypadku wydarzeń organizowanych na rzecz mieszkańców (dotychczas każda organizacja musiała płacić ok. 13 zł), plus opłaty za media (one dalej będą spoczywać na organizacjach). Temat był przeze mnie wielokrotnie poruszany i jak widzimy jest krok do przodu w tym temacie z czego się bardzo cieszymy.

21 listopada uczestniczyłem także w przekazaniu nowego samochodu dla Zespołu Dzielnicowych w Święciechowie, natomiast 14 listopada wziąłem udział w uroczystościach pogrzebowych ś.p. Mariana Dolaty - wieloletniego Radnego i Przewodniczącego Rady Gminy Święciechowa.

Dziękuję za każde ze spotkań z Państwem, rozmowy oraz zgłaszane problemy, w których interweniuję. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby zgłosić swoją sprawę, a w której to mógłbym w jakiś sposób pomóc - zapraszam do kontaktu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 516 246 364).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa
Radny Rady Gminy
Mikołaj Kostaniak