Dziś imieniny: Barbary Krystiana Jutro: Saby Kryspina

grudziensesjatvZa nami przedostatnia sesja w tym roku. Była to tzw. sesja budżetowa, gdyż podczas niej Radni przyjęli jednogłośnie budżet na rok 2020. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w gminie Święciechowa, zaś zwłaszcza w Lasocicach, Przybyszewie i Ogrodach? To chyba najbardziej ciekawi mieszkańców tych miejscowości.. a o można o tym przeczytać poniżej.

 

W grudniu odbyły się już dwa posiedzenia Komisji. Pierwsze 3 grudnia, podczas którego został zaprezentowany budżet na rok 2020. Drugie posiedzenie Komisji wspólnych odbyło się we wtorek 17 grudnia. Wtedy też dyskutowaliśmy nad projektami uchwał. Podczas Komisji poruszyłem tematy związane m.in. ze Strategią Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2020-2024 i błędami w niej znajdującymi się, małą ilością osób z którymi zostały przeprowadzone ankiety (na 8001 mieszkańców gminy ankiety, których wyniki są opisywane w dokumencie – przeprowadzono tylko z 44 osobami!), co świadczy o tym, że wyniki zamieszczone w Strategii niestety nie są w ogóle miarodajne.. tym bardziej, że za opracowanie strategii odpowiadała zewnętrzna firma. Jest także kilka innych nieścisłości np. fakt, że jednym z głównym priorytetów rozwoju gminy jest „Przyjazne środowisko”, zaś w budżecie na przyszły rok Gmina nie planuje udzielać dotacji np. na fotowoltaikę lub wymianę pieców z własnych środków. Zgłosiłem także wniosek o wystosowanie przez gminę pisma do PKP, by w nowym marcowym rozkładzie jazdy pociągów uwzględniono co najmniej dwa połączenia na trasie Lasocice-Leszno (przed godziną 6 i 7), tak by mieszkańcy naszych miejscowości mogli również podróżować do pracy tym środkiem komunikacji. W obecnym rozkładzie jazdy pierwszy pociąg w kierunku Leszna odjeżdża dopiero o godz. 7:14. Poruszyłem również temat organizacji w 2020 roku Dni Święciechowy i wątpliwości sołtysów jakoby miały zostać zabrane pieniądze na zespoły muzyczne (orkiestry) podczas dożynek w poszczególnych sołectwach by przeznaczyć je właśnie na wspomniane obchody w Święciechowie. Otrzymałem zapewnienie, że pieniądze w sołectwach na ten cel z Ośrodka Kultury nie zostaną zabrane, zaś na sam koncert są zapewnione z innej puli pieniędzy. A na Dniach Święciechowy pojawi się w przyszłym roku gwiazda.. na której koncert pójdziemy z pewnością boso.. ;) i wcale nie będzie to Wojciech Cejrowski!

Ciekawym tematem, który bezpośrednio dotyczy mieszkańców Lasocic to petycja jednej z osób, która w Lasocicach (przy węźle S5, przed Elewatorem) chciałby wybudować.. kompleks rekreacyjno-sportowy o charakterze społecznym (m.in. z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, boiskami do siatkówki, siłownią zewnętrzną, trybunami, obiektami o charakterze gastronomicznym i hotelarskim). W tym celu w pierwszej kolejności będzie musiał zostać zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego dla wskazywanego obszaru. Rada Gminy pozytywnie ustosunkowała się do sprawy i w 2020 roku gmina przystąpi do tego by wykonać nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który taką formę działalności przewidywał. Dokładny opis petycji również znajduje się wraz z projektem uchwały. Choć niestety pojawiają się tu kwestie związane z klasą gruntów..

Podczas XV Sesji podjęliśmy uchwały za którymi głosowałem na tak:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2030,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030,
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
- w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2024,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
geodezyjnego Strzyżewice,
- w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Święciechowa przyjętych Uchwałą Nr XXX/216/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 lutego 2010 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Święciechowa,
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Święciechowa, w roku szkolnym 2019/2020,
- w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla planowanej inwestycji o charakterze społecznym,
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa na rok 2020,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Gminy.

Uchwały znajdują się TUTAJ.

Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.

To teraz czas na kolejną ważną kwestię - jakie inwestycje czekają nas zgodnie z budżetem w 2020 roku w Lasocicach, Przybyszewie i Ogrodach?

Lasocice i Ogrody:
- Adaptacja pomieszczenia Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach (w tym 26 000 zł fundusz sołecki) - 100 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w Lasocicach ul Ogrodowa (inicjatywa lokalna) - 34 925,59 zł
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach - 48 482,06 zł
- Przebudowa drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora - 415 000,00 zł
- Wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach - 17 650,00 zł
- Budowa oświetlenia przy posesji nr. 6 w Ogrodach - 13 000,00 zł
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr … ) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach – 10 000,00 zł
- Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Ogrodowa w Lasocicach (Inicjatywa lokalna) - 12 000,00 zł
- Doposażenie Sali wiejskiej zakup nagłośnienia (fundusz sołecki) - 4 000,00 zł
- Doposażenie Sali wiejskiej - zakup ławostołów (fundusz sołecki) - 5 000,00 zł
- Doposażenie Sali wiejskiej - doposażenie kuchni (fundusz sołecki) - 1 466,14 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców (fundusz sołecki) – 5 000,00 zł

Przybyszewo:
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowa w Przybyszewie - 32 000,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiejska w Przybyszewie - 52 643,00 zł
- Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (Fundusz Sołecki) - 10 306,94 zł
- Remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie (Fundusz Sołecki) - 15 000,00 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców (fundusz sołecki) - 6 000,00 zł

Ze szczegółowym budżetem na rok 2020 można zapoznać się w punkcie z pozostałymi uchwałami.

Dziękuję za każde ze spotkań z Państwem, rozmowy oraz zgłaszane problemy, w których interweniuję. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby zgłosić swoją sprawę, a w której to mógłbym w jakiś sposób pomóc - zapraszam do kontaktu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 516 246 364).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa
Radny Rady Gminy
Mikołaj Kostaniak