Dziś imieniny: Piotra Iwa Jutro: Aleksandra Bazylego

xxsesja sw czerwiecPo dwumiesięcznej przerwie w połowie czerwca odbyły się kolejne posiedzenia wspólne Komisji Stałych oraz Sesja Rady Gminy Święciechowa. Podczas posiedzeń omawianych było wiele bieżących spraw; w tym m.in. raport o stanie gminy. Była to także sesja, podczas której udzieliliśmy absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa.

W czerwcu posiedzenie wspólne Komisji, któremu miałem okazję przewodniczyć obyło się we wtorek 16 czerwca. Zostaliśmy zapoznani z oceną zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2019 oraz ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Urzędu Gminy w Święciechowie z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku. Dyskutowaliśmy również nad projektami uchwał. Podczas Komisji złożyłem również zapytania m.in. dot. inwestycji budowy ul. Szkolnej w Lasocicach (dojazd do elewatora) na którą zostały zwiększone środki (już jest ogłoszony przetarg), budowy przyłącza kanalizacji do szatni na boisku Orlik w Lasocicach (która będzie wykonana w najbliższym czasie), planowanej inwestycji gazyfikacji Lasocic, Przybyszewa i Ogrodów (w nawiązaniu do pisma, które nasz samorząd otrzymał z Polskiej Spółki Gazowniczej – ponowny przetarg na przygotowanie dokumentacji ma się odbyć w najbliższym czasie), budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej w Lasocicach oraz zapytania dot. poszerzenia drogi/budowy chodnika w Ogrodach (czy jest to w ogóle możliwe). Podczas posiedzenia podziękowaliśmy wszystkim zaangażowanym osobom w akcję szycia maseczek dla mieszkańców naszej gminy i jako Radni Gminy przygotowaliśmy i wręczyliśmy upominki dla osób, które włączyły się w szycie maseczek. Bardzo dziękujemy w imieniu swoim oraz mieszkańców! Wspólnie z Komisją Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowaliśmy pozytywnie przyznanie stypendium dla młodych sportowców z naszej gminy. I tak Wójt Gminy Święciechowa przydzielił stypendia: Zofii Tomczak, Dominice Kurpisz, Julii Prais, Weronice Przybyła oraz Dawidowi Witkiewicz. Gratuluję!

Podczas XX (18.06.2020 r.) Sesji podjęliśmy uchwały za którymi głosowałem na tak:

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa wotum zaufania.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2019.

- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2019 rok.

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2019,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030,

- w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,

- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,

- w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Święciechowa w roku szkolnym 2020/2021,

- w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,

- w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Przybyszewo z przeznaczeniem pod drogę,

- w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Długie Nowe z przeznaczeniem pod drogę,

- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2020,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Święciechowa z 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XV/102/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz na instalację paneli fotowoltaicznych (w tej uchwale wstrzymałem się od głosu przez pomyłkę podczas głosowania za pomocą tabletu)

- w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Przybyszewo (nowe nazwy ulic w Przybyszewie to: Truskawkowa, Agrestowa i Porzeczkowa)

- zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/203/98 Rady Gminy Święciechowa z 18 czerwca 1998 r. w sprawie nadania nazw ulic w Przybyszewie (przedłużono ulicę Wiejską w Przybyszewie)

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców,

- w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 4759P w miejscowości Krzycko Małe,

- zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie gminy Święciechowa w ciągu dróg krajowych,

- zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Leszczyńskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie gminy Święciechowa w ciągu dróg powiatowych,

- w sprawie zmiany statutu gminy Święciechowa.

 

A po sesji.. wspólnie z Radnymi włączyliśmy się w akcję #gaszynchallenge, wykonaliśmy 10 pompek i dokonaliśmy wpłaty na cel charytatywny. Nagranie jest dostępne TUTAJ.

Uchwały znajdują się TUTAJ.

Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.

Dziękuję za każde ze spotkań z Państwem, rozmowy oraz zgłaszane problemy, w których interweniuję. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby zgłosić swoją sprawę, a w której to mógłbym w jakiś sposób pomóc - zapraszam do kontaktu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 516 246 364).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa

Radny Rady Gminy

Mikołaj Kostaniak