Dziś imieniny: Jonasza Mateusza Jutro: Tomasza Maurycego

W miesiącu lutym posiedzenie wspólne Komisji Stałych odbyło się 25 lutego, natomiast XVIII Sesja Rady Gminy Święciechowa 27.02.2020 r. Tego samego dnia odbyło się również zebranie wiejskie w Lasocicach, w którym uczestniczyłem.

Podczas posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Święciechowie oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019.

Podczas XVIII Sesji Rady Gminy Święciechowa podjęliśmy uchwały za którymi głosowałem na tak:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030,

- w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +,

- w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Henrykowo (osada),

- w sprawie użyczenia na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym części działki położonej w Trzebinach,

- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2020,

- w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie gminy Święciechowa w ciągu dróg krajowych,

- w sprawie przejęcia od Powiatu Leszczyńskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie gminy Święciechowa w ciągu dróg powiatowych,

- w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 4760P w miejscowości Święciechowa,

- w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Długiem Starem,

- w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Lasocice (nowe nazwy ulic to: Miodowa o Nektarowa – są to ulice prostopadłe do ul. Ogrodowej w Lasocicach).

 

Wstrzymałem się od głosu przy uchwale w sprawie użyczenia na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym działki położonej w Lasocicach, z tego względu iż wnioskodawcą jest Stowarzyszenie ZMW, w którego zarządzie zasiadam.

 

Uchwały znajdują się TUTAJ.

Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.

Dziękuję za każde ze spotkań z Państwem, rozmowy oraz zgłaszane problemy, w których interweniuję. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby zgłosić swoją sprawę, a w której to mógłbym w jakiś sposób pomóc - zapraszam do kontaktu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 516 246 364).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa

Radny Rady Gminy

Mikołaj Kostaniak