Dziś imieniny: Fabiana Sebastiana Jutro: Agnieszki Jaroslawa

W miesiącu sierpniu niestety nie wziąłem udział w posiedzeniach komisji oraz sesji, ze względu na chorobę. Poniżej jednak zamieszczam informacje na temat podjętych uchwał oraz relacji z XXII Sesji, która odbyła się 13.08.2020 r.

Radni tego dnia podjęli trzy uchwały:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030,
- w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
- w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Lesznie wraz z odpowiedzią na skargę.

Uchwały znajdują się TUTAJ.

Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa
Radny Rady Gminy
Mikołaj Kostaniak