Dziś imieniny: Fabiana Sebastiana Jutro: Agnieszki Jaroslawa

W miesiącu wrześniu niestety nie wziąłem udział w posiedzeniach komisji oraz sesji. Poniżej jednak zamieszczam informacje na temat podjętych uchwał oraz relacji z XXIII Sesji, która odbyła się 10.09.2020 r.

Radni tego dnia podjęli następujące uchwały:
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania: pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030,
- w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
- w sprawie opłaty targowej,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa,
- w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa,
- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu gminy.

Uchwały znajdują się TUTAJ.
Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa
Radny Rady Gminy
Mikołaj Kostaniak