Dziś imieniny: Filipa Pauliny Jutro: Augustyna Juliana

wybory urna glosowanieJuż w poniedziałek 5 października rozpoczyna się głosowanie we wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa! Jacy kandydaci zgłosili się z okręgów w Lasocicach oraz w Przybyszewie?

Głosowanie odbywać się będzie w następujących dniach:
- 5 października 2020 r. (godz. 8.oo – 18.oo)
- od 6 do 9 października 2020 r. (godz. 7.oo – 15.oo)
Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, przy ul Rynek 14a.

Prawo wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej Rady (czynne prawo wyborcze) przysługuje osobom w wieku od 13 do 20 lat posiadającym stałe lub czasowe zameldowanie w poszczególnych sołectwach Gminy Święciechowa (z których wybierani są kandydaci).

WAŻNE – NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ ZE SOBĄ LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ!

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Młodzieżowej Rady określone zostały w statucie, który jest dostępny na stronie www.bip.swieciechowa.pl w zakładce „Młodzieżowa Rada Gminy”.

Młodzieżowa Rada Gminy to organ konsultacyjny. Młodzieżowy Radny może podejmować różne tematy związane z życiem młodzieży i nie tylko w naszej gminie, a co najważniejsze współdecyduje o tych sprawach. Jest przecież przedstawicielem, „głosem” swojego młodzieżowego środowiska. Dzięki pracy w młodzieżowej radzie młodzieżowi radni kształtują kompetencje obywatelskie i uczą się podejmowania ważnych decyzji dla mieszkańców. To również okazja do działania na rzecz innych poprzez wolontariat i różne akcje charytatywne.

W okręgu wyborczym nr. 8 - Lasocice, zgłoszonych zostało trzech kandydatów, spośród których wybranych zostanie dwóch Młodzieżowych Radnych:
1. Frąckowiak Bianka, zam. Lasocice,
2. Żukowski Konrad, zam. Lasocice,
3. Ławniczak Ksawery, zam. Lasocice.

W okregu wyborczym nr. 7 - Przybyszewo, zgłoszona została jedna kandydatka, z związku z czym nie przeprowadza się głosowania, a zgłoszona osoba zostaje Młodzieżową Radną.
1. Olejniczak Wiktoria, zam. Przybyszewo

Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej w związku z wyborami do Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.