Dziś imieniny: Franciszka Ksawerego Jutro: Barbary Krystiana

ukraina22W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące wsparcia dla uchodźców i przekazania środków finansowych. Uruchamiamy oficjalną zrzutkę dedykowaną rodzinom i osobom, które schronienie znajdują i znajdą na terenie gminy Święciechowa.

Wpłat finansowych można dokonywać poprzez:

- Wpłata na konto organizacji:
Stowarzyszenie ZMW, ul. Leśna 2, 64-100 Przybyszewo
Numer konta: 57 2030 0045 1110 0000 0352 3380
Tytuł przelewu: darowizna - wsparcie Ukraina

Szczegóły na temat prowadzonej zbiórki finansowej w linku dotyczącym zbiórki oraz poniżej.

Za naszą wschodnią granicą trwa wojna - Ukraina została zaatakowana przez wojska rosyjskie. W świetle tych tragicznych zdarzeń wszyscy solidaryzujemy się z Ukraińcami. Każdy z nas może jakoś pomóc. Wiele organizacji pozarządowych nie pozostało obojętnych na los Ukraińców oraz organizacji tam działających i uruchomiło zbiórki, mające zapewnić wsparcie mieszkańców Ukrainy w tych trudnych dniach. Również na terenie gminy Święciechowa lokalne organizacje zorganizowały wiele zbiórek artykułów pierwszej potrzeby, w tym i my. Za wszystkie dary - DZIĘKUJEMY!

Uchodźcy z Ukrainy, szczególnie kobiety i dzieci znajdują schronienie w całej Polsce, także w gminie Święciechowa. Liczba uchodźców będzie rosła. Nie zostaną tutaj na tydzień czy dwa tygodnie, ale zdecydowanie na dłużej. Chcemy udzielić wsparcia nie tylko teraz bezpośrednio przekazując żywność, artykuły higieniczne, ale także w perspektywie długofalowej. W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące wsparcia dla uchodźców i przekazania środków finansowych na zapewnienie bytu - uruchamiamy oficjalną zrzutkę dedykowaną rodzinom i osobom, które schronienie znajdują i znajdą na terenie gminy Święciechowa.

Zebrane środki finansowe będą wydatkowane m.in. na zakup niezbędnych artykułów, wydatków związanych z mediami gdy taka konkretna potrzeba nastąpi. Wsparciem obejmiemy rodziny, które mieszkają na terenie gminy Święciechowa. Każda prośba o wsparcie będzie odpowiednio weryfikowana. Nikomu nie będziemy przekazywać środków finansowych ze zbiórki, a jedynie wspierać zakupując odpowiednie artykuły i to co potrzebne. Wszelkie wydatki będą transparentne - będziemy informować jakie działania są podejmowane dzięki nim.

Organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie "ZMW", które odpowiada wszelkie formalności związane z prowadzeniem zbiórki oraz właściwym wydatkowaniem zebranych pieniędzy na wskazany cel.

Pokażmy, że w obliczu tej tragedii jesteśmy razem z wszystkimi poszkodowanymi. Pokażmy, że jesteśmy razem z nimi, wysyłając ciepło, nadzieję oraz wspierając w codzienności. Każdy z nas może w realny sposób pomóc! 

Za wszystkie wyrazy wsparcia oraz każdą wpłatę - DZIĘKUJEMY!