Dziś imieniny: Miroslawa Aleksandra Jutro: Gabriela Anastazji

Gminny Konkurs NCK 2022Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszeniową znajdują się poniżej!

 

Regulamin GMINNEGO KONKURSU

w ramach projektu „Nasze busie heklowały i flikowały – my chcemy szyć i dziergać!”

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „ZMW”.
 2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Nasze busie heklowały i flikowały – my chcemy szyć i dziergać!”, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.
 3. Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców tradycji związanych szyciem i dzierganiem, w sposób szczególny białym haftem na tiuli. Konkurs ma również na celu stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 4. Konkurs rozpoczyna się ogłoszeniem dnia 03.08.2022 r., nabór prac trwa do 20.08.2022 r. włącznie do godz. 23:59. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 28.08.2022 r.
 5. Uczestnikiem konkursu mogą być mieszkańcy gminy Święciechowa (weryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia).
 6. Minimalny wiek uczestnika konkursu to ukończone 13 lat.
 7. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wykonać poprzez przesłanie skanu lub wyraźnego zdjęcia pracy konkursowej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.08.2022 r. do godz. 23:59 wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr. 1 do regulaminu) lub dostarczyć osobiście podczas trwających warsztatów odbywających się w ramach projektu.
 8. Praca konkursowa powinna przedstawiać wykonany haft na białym tiulu najbardziej zbliżony do wybranego wzoru ludowego.
 9. Praca przekazana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej nieopublikowaną.
 10. Każda z osób może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie dwie prace.
 11. Praca konkursowa powinna zostać załączona jako załącznik do maila w formacie jpg, png, lub pdf. W tytule maila należy wpisać „Konkurs 2022”. Do zgłoszenia mailowego należy dołączyć także wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr. 1 do regulaminu), zawierającą niezbędne dane kontaktowe. Dane służyć będą do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Zgłoszenie niezawierające karty zgłoszenia lub podanych wyżej informacji nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 13. Jury, które dokona wyboru laureatów konkursu zostanie powołane przez organizatora. Kryteria oceny prac przez jury to zgodność z tematyką, estetyka pracy oraz wykonanie.
 14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 28.08.2022 r. Wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym z organizatorem konkursu. Informacja o laureatach i zwycięzcy zostanie zamieszczona m.in. na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora.
 15. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 16. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 17. Organizator w stosownym momencie wezwie laureatów konkursu do przekazania oryginałów kart zgłoszeniowych oraz prac konkursowych.
 18. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystanie prac konkursowych, ich powielanie, a także publikowanie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych przez organizatora. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 19. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów powyższego konkursu.
 20. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 21. Regulamin niniejszego konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie www.przybyszewo.pl.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu; odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia ZMW (03.08.2022 r.).
 24. Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do organizatorów mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

KARTA ZGŁOSZENIOWA - TUTAJ