Dziś imieniny: Fabiana Sebastiana Jutro: Agnieszki Jaroslawa

W miesiącu październiku wspólne posiedzenie komisji oraz sesja (XXIV) odbyły się 29.10.2020 roku.

W miesiącu wrześniu niestety nie wziąłem udział w posiedzeniach komisji oraz sesji. Poniżej jednak zamieszczam informacje na temat podjętych uchwał oraz relacji z XXIII Sesji, która odbyła się 10.09.2020 r.

W miesiącu sierpniu niestety nie wziąłem udział w posiedzeniach komisji oraz sesji, ze względu na chorobę. Poniżej jednak zamieszczam informacje na temat podjętych uchwał oraz relacji z XXII Sesji, która odbyła się 13.08.2020 r.

Przeważnie okres lipca i sierpnia to czas, gdy nie ma posiedzeń komisji oraz sesji, ale ze względu na konieczność podjęcia pewnych uchwał komisja jak i sesja odbyła się 23 lipca w Sali wiejskiej w Święciechowie.

xxsesja sw czerwiecPo dwumiesięcznej przerwie w połowie czerwca odbyły się kolejne posiedzenia wspólne Komisji Stałych oraz Sesja Rady Gminy Święciechowa. Podczas posiedzeń omawianych było wiele bieżących spraw; w tym m.in. raport o stanie gminy. Była to także sesja, podczas której udzieliliśmy absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa.

xixsesja kwiecienKwietniowa Sesja była wyjątkowa ze względu na panującą obecnie sytuację wywołaną przez pandemię koronawirusa. Posiedzenie wspólne Komisji Stałych oraz XIX Sesja Rady Gminy odbyła się tego samego dnia (16.04.2020r.) w Sali wiejskiej w Święciechowie z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

W miesiącu lutym posiedzenie wspólne Komisji Stałych odbyło się 25 lutego, natomiast XVIII Sesja Rady Gminy Święciechowa 27.02.2020 r. Tego samego dnia odbyło się również zebranie wiejskie w Lasocicach, w którym uczestniczyłem.

zdjeciesesjatvPierwsza Sesja Rady Gminy Święciechowa w 2020 roku przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji w 2019 roku oraz ich planów na rok 2020, podjęcie uchwał m.in. w sprawie utworzenia na terenie gminy Klubu Senior+.

zdjeciesesjatvostatniaPrzedostatni dzień roku upłynął bardzo intensywnie – 30 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Święciechowa, XVI Sesja Rady Gminy a także uroczystość otwarcia Klubu Dziecięcego, przebudowanej drogi w Święciechowie oraz odbyło się Spotkanie Świąteczne.

grudziensesjatvZa nami przedostatnia sesja w tym roku. Była to tzw. sesja budżetowa, gdyż podczas niej Radni przyjęli jednogłośnie budżet na rok 2020. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w gminie Święciechowa, zaś zwłaszcza w Lasocicach, Przybyszewie i Ogrodach? To chyba najbardziej ciekawi mieszkańców tych miejscowości.. a o można o tym przeczytać poniżej.