Dziś imieniny: Filipa Pauliny Jutro: Augustyna Juliana

Indie Summer Film FestUwaga, uwaga! Mamy dla Was niespodziankę! Ogłaszamy KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. „Dziedzictwo w obiektywie”! Nabór prac konkursowych trwa do 18.06.2019 r. Zdjęcia należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły na plakacie oraz poniżej w regulaminie konkursu (każdy uczestnik ma obowiązek się z nim zapoznać).

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Święciechowa. Konkurs organizowany jest w ramach projektu "(Na)kręcone wsie" realizowanego przez Stowarzyszenie ZMW. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - Interwencje 2019".

Regulamin Gminnego Konkursu Fotograficznego
„Dziedzictwo w obiektywie”

I. Organizator:
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie ZMW.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „(Na)kręcone wsie” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019. 
3. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Święciechowa.
4. Patronat medialny nad Konkursem sprawuje gazeta ABC.

II. Celem konkursu jest:
1. Promowanie wśród mieszkańców wiedzy na temat gminy Święciechowa ze szczególnym uwzględnieniem jej tradycji, dziedzictwa, historii oraz walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych. 
2. Rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych wśród mieszkańców gminy Święciechowa.

III. Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Święciechowa bez ograniczeń wiekowych.
2. W ramach konkursu wyróżnia się dwie kategorie:
A. Ludzie.
B. Miejsce.
3. Zdjęcie winno być wykonane na terenie gminy Święciechowa i musi wpisywać się w temat dziedzictwa kulturowego (np. walory turystyczne, przyrodnicze, architektoniczne, historyczne, a także działania związane z kultywowaniem tradycji, zwyczajów i obrzędów) gminy Święciechowa oraz wybranej kategorii konkursowej.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwa zdjęcia, przy czym każda osoba może zgłosić tylko jedno zdjęcie w każdej z dwóch kategorii. Zdjęcia należy przesłać jako załącznik za pośrednictwem e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule maila wpisując „Konkurs fotograficzny”. Przesłany plik winien w swojej nazwie zawierać tytuł pracy, numer kategorii „A – kategoria ludzie” lub „B - miejsce” oraz imię i nazwisko autora.
5. Dozwolone formaty zdjęć to JPG lub PNG. Prace w innych formatach zostaną odrzucone przez Kapitułę Konkursu.
6. Zgłaszane fotografie mogą zostać poddane jedynie obróbce kolorystycznej oraz tonalnej, bez ingerencji w treść zdjęcia. Nie jest dopuszczalny retusz zdjęcia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
8. Do każdej pracy należy dołączyć skan podpisanego dokumentu - Załącznik nr 1 do regulaminu. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie powinien podpisać prawny opiekun dziecka. Brak przesłanego dokumentu skutkuje niezaliczeniem prac uczestnika do konkursu.
9. Uczestnicy wykonują pracę samodzielnie - oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu (Załącznik nr. 1)
10. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę i ocenę Jury.
11. Termin nadesłania prac do 18.06.2019 r. do godz. 23:59.
12. Ogłoszenie wyników konkursu: do 30.06.2019 r.

IV. Kapituła Konkursu:
1. Prace oceniane będą przez Kapitułę Konkursu powołaną przez organizatora. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie ulega podważeniu.
2. W Kapitule Konkursu zasiądzie 5 osób, w tym m.in. przedstawiciel organizatora, zawodowy fotografik, przedstawiciele mediów.
3. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:
a. wpisanie się w tematykę konkursu,
b. pomysłowość,
c. oryginalność,
d. estetyka wykonania pracy.

V. Nagrody:
1. Spośród zgłoszonych prac zostanie wybranych dwóch laureatów w każdej z kategorii oraz po jednym zwycięzcy w każdej z kategorii. 
2. Zwycięzcy oraz laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VI. Uwagi końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu oraz promocji gminy Święciechowa jak i Stowarzyszenia ZMW.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały osobiście.
3. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 
4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
5. Regulamin Konkursu umieszczony jest na stronie internetowej www.przybyszewo.pl .
6. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu lub dokonania zmian w regulaminie informując o tym na stronie internetowej www.przybyszewo.pl .
7. Wszelkie pytania dotyczące konkursu fotograficznego należy kierować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 516 246 364.

 Załącznik nr. 1 do Regulaminu Konkursu - TUTAJ.