Dziś imieniny: Jana Brunona Jutro: Ernesta Malgorzaty

www niepeldddnosprawfni

Grupą najbardziej narażoną i często zupełnie wykluczoną ze społeczności internetowej są osoby z niepełnosprawnościami. Ze względu na swoje dysfunkcje wzorku, słuchu ale też i poruszania się mają ograniczoną możliwość opuszczenia domu, a Internet mógłby być ich prawdziwym oknem na cały świat – niestety i tutaj spotykają wiele przeszkód. Stowarzyszenie ZMW wychodzi naprzeciw temu problemowi. W maju br. zarząd Stowarzyszenia ZMW zdecydował o stopniowym wdrażaniu zasad dostępności dotyczących zamieszczania informacji w Internecie, w szczególności na naszych profilach w mediach społecznościowych (Facebook).

Jak wynika z raportu opracowanego przez Centrum PISOP, jedną osobę na 12 mieszkańców Polski dotyka niepełnosprawność, w tym 35% ma uszkodzenia i choroby wzroku, a 19% ma uszkodzenia lub choroby narządu słuchu. Ponadto do dyspozycji są rozwiązania, które wychodzą naprzeciw szczególnym potrzebom tych osób. Chcemy m.in. by nasze filmy mogły obejrzeć także osoby z problemami słuchu, dlatego do filmów będą umieszczane napisy. Takie wprowadzone rozwiązanie mogliście już zauważyć podczas umieszczanych przez nas filmów w ramach projektu pn. Młodzieżowe Wulkany Partycypacji.

Naszej organizacji spodobały się opracowane przez Centrum PISOP rozwiązania – zasady dostępności, z których skorzystaliśmy. Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przyjętych zasad, dokumenty tekstowe tworzone przez nas będą zawierały czytelną i uporządkowaną strukturę, będziemy stosować alternatywne pliki PDF zamiast skanów dokumentów, dodawane przez nas zdjęcia i grafiki będą posiadały alternatywny opis, a do zamieszczanych filmów będą dodawane napisy. Przygotowane teksty i materiały będziemy sprawdzać za pomocą programu do odczytywania stron www, używanego przez osoby niewidome. Będziemy dbali o pozbawioną błędów strukturę stron Internetowych, a być może za pewien czas dostosujemy naszą stronę internetową jeszcze bardziej (by zawierała odpowiednie kontrasty, możliwość powiększania tekstów).

Będziemy wdrażać te zasady stopniowo, by być jeszcze bardziej przyjaznym dla wszystkich naszych odbiorców. Dziękujemy, że jesteście z nami!